Το Ιατρείο

Αιματολόγος Παπαδημητρίου Στέργιος

Ο ιατρός είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επιτέλεσε την υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό) στο Περιφερικό Ιατρείο Τετραλόφου Κοζάνης και στο Κέντρο Υγείας Σερβίων.

Υπηρέτησε ως έμμισθος Ειδικευόμενος ιατρός του Παιδιατρικού Τμήματος στο Γ.Ν Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) υπό την διεύθυνση της κ. Βούρτη Ελένης.

Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Αιματολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», στην Αιματολογική κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, υπό την διεύθυνση του κου. Αναγνωστόπουλο Αχιλλέα.

Ασκήθηκε στα κλινικά καθήκοντα νοσηλείας και εξωτερικής παρακολούθησης ασθενών με αιματολογικές παθήσεις.

Εργάσθηκε στο Αιματολογικό Εργαστήριο του Τμήματος, εκτελώντας όλες τις οριζόμενες από τον νόμο αιματολογικές εργαστηριακές εξετάσεις (χρώσεις, τεχνικές, μορφολογία, ανοσοφαινότυπο, καρυότυπο, μοριακές εξετάσεις, PCR).

Εργάσθηκε στο Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, υπό την διεύθυνση του καθηγητή κ.Α. Τσάπα.

Ασκήθηκε στο Τμήμα Αιμόστασης της Β´ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στις αιμορραγικές και θρομβοφιλικές διαταραχές, υπό την διεύθυνση του καθηγητή κ.Μ. Δούμα.

Ασκήθηκε σε καθήκοντα Αιμοδοσίας στον Σταθμό Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου, της Διευθύντριας κ. Μαρίας Γκανίδου.

Παρακολούθησε ανελλιπώς τις κλινικο-ιστοπαθολογικές συνεδριάσεις του Τμήματος, οι οποίες διενεργούνται σε τακτά διαστήματα σε συνεργασία με το Παθολογοανατομικό Τμήμα του Γ.Ν Παπανικολάου.

Εκπαιδεύθηκε στον τομέα της μεταμόσχευσης μυελού των οστών και περιφερικών αιμοποιητικών κυττάρων στην Μονάδα Μεταμόσχευσης του Γ.Ν Παπανικολάου και είναι σε θέση να παρακολουθεί ιατρικά ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μυελική μεταμόσχευση.

Το Αιματολογικό Ιατρείο