Γενική Αιματολογία

Η Γενική Αιματολογία διερευνεί τις περιπτώσεις της αναιμίας, της ηωσινοφιλίας-μονοκυττάρωσης, της λευκοπενίας, της θρομβοπενίας, της θρομβοπενίας κυήσεως.

Γενική Αιματολογία

• Διερεύνηση αναιμίας

  1. Έλλειψη σιδήρου, Β12 και φυλλικού οξέος
  2. Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία
  3. Παγκυτταροπενία

• Διερεύνηση και διάγνωση αιμοσφαιρινοπαθειών
• Διερεύνηση ηωσινοφιλίας-μονοκυττάρωσης.
• Διερεύνηση λευκοπενίας-λευκοκυττάρωσης.
• Διερεύνηση θρομβοπενίας-θρομβοκυττάρωσης.
• Διεύρυνση θρομβοπενίας κυήσεως.