Υπηρεσίες

Η Αιματολογία είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος της Ιατρικής, με κύριο αντικείμενο την έρευνα, την μελέτη, την αιτιολογία, την διάγνωση και την θεραπεία των αιματολογικών νοσημάτων είτε είναι νεοπλασματικά είτε όχι.

Είναι ίσως από τις λίγες ειδικότητες, αν όχι η μόνη ειδικότητα, που είναι ταυτόχρονα κλινική κι εργαστηριακή, διαγνωστική και θεραπευτική και βεβαίως αυτόνομη, αλλά και συνεργατική.

Τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί μια ραγδαία πρόοδο στον τομέα της μοριακής βιολογίας και ανοσολογίας, η οποία έχει επιφέρει την εισαγωγή καινοτόμων θεραπειών στην καθημερινή κλινική πράξη.

Επιπλέον με την βοήθεια των μοριακών και γονιδιακών τεχνικών, επιτυγχάνεται συχνά η ακριβής διάγνωση σε λίγες ώρες, η οποία πολλές φορές καθοδηγεί τον Αιματολόγο στην εξατομικευμένη θεραπεία.

Νέα εξειδικευμένα φάρμακα, μονοκλωνικά αντισώματα, ανοσοθεραπείες, θεραπείες από του στόματος χρησιμοποιούνται και έχουν βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με τις παρενέργειες και τα αποτελέσματα της κλασσικής χημειοθεραπείας.

Οι Υπηρεσίες μας:

Το Αιματολογικό ιατρείο του Στέργιου Δημ. Παπαδημητρίου παρακολουθεί
και αντιμετωπίζει θεραπευτικά ασθενείς και εξειδικεύεται σε υπηρεσίες σχετικά με:

Η Γενική Αιματολογία διερευνεί τις περιπτώσεις της αναιμίας, της ηωσινοφιλίας-μονοκυττάρωσης, της λευκοπενίας, της θρομβοπενίας, της θρομβοπενίας κυήσεως.

• Διερεύνηση αναιμίας

  1. Έλλειψη σιδήρου, Β12 και φυλλικού οξέος
  2. Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία
  3. Παγκυτταροπενία

• Διερεύνηση και διάγνωση αιμοσφαιρινοπαθειών
• Διερεύνηση ηωσινοφιλίας-μονοκυττάρωσης.
• Διερεύνηση λευκοπενίας-λευκοκυττάρωσης.
• Διερεύνηση θρομβοπενίας-θρομβοκυττάρωσης.
• Διεύρυνση θρομβοπενίας κυήσεως.

Η Κακοήθη Αιματολογία αναφέρεται σε λευχαιμίες ενηλίκων, σε λεμφώματα Hodgkin και non Hodgkin, σε μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, σε μυελοπαραγωγικά νοσήματα, μαστοκυττάρωση και πολλαπλούν μυέλωμα

• Λευχαιμίες ενηλίκων
• Λεμφώματα Hodgkin
• Λεμφώματα non Hodgkin
• Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα
• Μυελοπαραγωγικά Νοσήματα.
• Μαστοκυττάρωση
• Πολλαπλούν Μυέλωμα

Διαταραχές Πηκτικού Μηχανισμού

• Διερεύνηση ασυνήθιστης αιμορραγίας (ρινορραγία, μηνορραγία, μητρορραγία).
• Διαταραχές αιμοπεταλίων: χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων
(θρομβοπενία), υψηλός αριθμός αιμοπεταλίων (θρομβοκυττάρωση).
• Διαταραχές πηκτικού μηχανισμού.
• Αιμορροφιλίες.
• Θρομβοφιλία.
• Θρομβοφιλία στην κύηση.

Για τις Αιματολογικές Διαταραχές Κυήσεως γίνεται έλεγχος και αντιμετώπιση θρομβοφιλίας & αιματολογικών αιτίων επαναλαμβανόμενων αποβολών, πρόληψη & αντιμετώπιση αιμορραγίας κατά τον τοκετό, αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών.

• Έλεγχος και αντιμετώπιση θρομβοφιλίας & αιματολογικών αιτίων επαναλαμβανόμενων αποβολών.
• Διάγνωση και θεραπεία Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου
• Πρόληψη & αντιμετώπιση θρομβώσεων κατά την κύηση και τη λοχεία.
• Αναιμία & θρομβοπενία κατά την κύηση.
• Αντιμετώπιση Αλλοάνοσων καταστάσεων (μητρικά αντισώματα έναντι εμβρύου- Rhesus και άλλα).
• Πρόληψη & αντιμετώπιση αιμορραγίας κατά τον τοκετό.
• Αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών κατά την κύηση.

Στην περίπτωση της Θρομβοφιλίας αντιμετωπίζονται οξεία φλεβοθρόμβωση και πνευμονική εμβολή. Δίνεται χρόνια αντιπηκτική αγωγή αποτρέποντας θρομβώσεις και μεταθρομβωτικό σύνδρομο.

• Αντιμετώπιση οξείας φλεβοθρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής.
• Χρόνια αντιπηκτική αγωγή.
• Διάγνωση και θεραπεία Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου.
• Πρόληψη μεταθρομβωτικού συνδρόμου.
• Πρόληψη θρομβώσεων.
• Εκτίμηση κινδύνου θρόμβωσης για ασφαλή έναρξη αντισυλληπτικών

Συμβουλευτική Αιματολογία σε Προεγχειρητικό Έλεγχο

• Διερεύνηση προεγχειρητικής αναιμίας και θεραπευτική παρέμβαση.
• Ανεξήγητο αιμάτωμα, εκχυμώσεις (μελανιές), πετέχιες στον κορμό ή σε ασυνήθιστη τοποθεσία.
• Φάρμακα που επηρεάζουν την πήξη: παυσίπονα, αντιθρομβωτικά και αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα και διαιτητικοί παράγοντες.

Συνεργασία με όλες τις ειδικότητες

• Οι αιματολόγοι ερευνούν και αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις ασθένειες.
• Συμμετέχουν στη φροντίδα ενός ασθενούς από την πρώτη εξέταση αίματος έως τη διάγνωση και τη θεραπεία.
• Λόγω αυτών των ποικίλων ρόλων και του μοναδικού διαχωρισμού της εργαστηριακής έρευνας και της κλινικής εξέτασης των ασθενών, η αιματολογία είναι ένας απαιτητικός αλλά έντονα ικανοποιητικός τομέας της ιατρικής.
• Εκτός από το ότι έχουν τους δικούς τους ασθενείς, οι αιματολόγοι αποτελούν συχνή πηγή συμβουλών για ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.