Θρομβοφιλία

Στην περίπτωση της Θρομβοφιλίας αντιμετωπίζονται οξεία φλεβοθρόμβωση και πνευμονική εμβολή. Δίνεται χρόνια αντιπηκτική αγωγή αποτρέποντας θρομβώσεις και μεταθρομβωτικό σύνδρομο.

Θρομβοφιλία

• Αντιμετώπιση οξείας φλεβοθρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής.
• Χρόνια αντιπηκτική αγωγή.
• Διάγνωση και θεραπεία Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου.
• Πρόληψη μεταθρομβωτικού συνδρόμου.
• Πρόληψη θρομβώσεων.
• Εκτίμηση κινδύνου θρόμβωσης για ασφαλή έναρξη αντισυλληπτικών.