Αιματολογικές Διαταραχές Κυήσεως

Για τις Αιματολογικές Διαταραχές Κυήσεως γίνεται έλεγχος και αντιμετώπιση θρομβοφιλίας & αιματολογικών αιτίων επαναλαμβανόμενων αποβολών, πρόληψη & αντιμετώπιση αιμορραγίας κατά τον τοκετό, αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών.

Αιματολογικές Διαταραχές Κυήσεως

• Έλεγχος και αντιμετώπιση θρομβοφιλίας & αιματολογικών αιτίων επαναλαμβανόμενων αποβολών.
• Διάγνωση και θεραπεία Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου
• Πρόληψη & αντιμετώπιση θρομβώσεων κατά την κύηση και τη λοχεία.
• Αναιμία & θρομβοπενία κατά την κύηση.
• Αντιμετώπιση Αλλοάνοσων καταστάσεων (μητρικά αντισώματα έναντι εμβρύου- Rhesus και άλλα).
• Πρόληψη & αντιμετώπιση αιμορραγίας κατά τον τοκετό.
• Αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών κατά την κύηση.