Συνεργασία με όλες τις ειδικότητες

Συνεργασία με όλες τις ειδικότητες

Συνεργασία με όλες τις ειδικότητες

• Οι αιματολόγοι ερευνούν και αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις ασθένειες.
• Συμμετέχουν στη φροντίδα ενός ασθενούς από την πρώτη εξέταση αίματος έως τη διάγνωση και τη θεραπεία.
• Λόγω αυτών των ποικίλων ρόλων και του μοναδικού διαχωρισμού της εργαστηριακής έρευνας και της κλινικής εξέτασης των ασθενών, η αιματολογία είναι ένας απαιτητικός αλλά έντονα ικανοποιητικός τομέας της ιατρικής.
• Εκτός από το ότι έχουν τους δικούς τους ασθενείς, οι αιματολόγοι αποτελούν συχνή πηγή συμβουλών για ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.