Συμβουλευτική Αιματολογία σε Προεγχειρητικό Έλεγχο

Συμβουλευτική Αιματολογία σε Προεγχειρητικό Έλεγχο

Συμβουλευτική Αιματολογία σε Προεγχειρητικό Έλεγχο

• Διερεύνηση προεγχειρητικής αναιμίας και θεραπευτική παρέμβαση.
• Ανεξήγητο αιμάτωμα, εκχυμώσεις (μελανιές), πετέχιες στον κορμό ή σε ασυνήθιστη τοποθεσία.
• Φάρμακα που επηρεάζουν την πήξη: παυσίπονα, αντιθρομβωτικά και αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα και διαιτητικοί παράγοντες.