Διαταραχές Πηκτικού Μηχανισμού

Διαταραχές Πηκτικού Μηχανισμού

Διαταραχές Πηκτικού Μηχανισμού

• Διερεύνηση ασυνήθιστης αιμορραγίας (ρινορραγία, μηνορραγία, μητρορραγία).
• Διαταραχές αιμοπεταλίων: χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων
(θρομβοπενία), υψηλός αριθμός αιμοπεταλίων (θρομβοκυττάρωση).
• Διαταραχές πηκτικού μηχανισμού.
• Αιμορροφιλίες.
• Θρομβοφιλία.
• Θρομβοφιλία στην κύηση.