Κακοήθη Αιματολογία

Η Κακοήθη Αιματολογία αναφέρεται σε λευχαιμίες ενηλίκων, σε λεμφώματα Hodgkin και non Hodgkin, σε μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, σε μυελοπαραγωγικά νοσήματα, μαστοκυττάρωση και πολλαπλούν μυέλωμα

Κακοήθη Αιματολογία

• Λευχαιμίες ενηλίκων
• Λεμφώματα Hodgkin
• Λεμφώματα non Hodgkin
• Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα
• Μυελοπαραγωγικά Νοσήματα.
• Μαστοκυττάρωση
• Πολλαπλούν Μυέλωμα