Αντιαιμοπεταλιακή και Αντιπηκτική Αγωγή

2021-05-28T12:34:28+00:00

Αντιαιμοπεταλιακή και Αντιπηκτική Αγωγή Η αντιπηκτική και η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή είναι δύο τύποι αγωγής που στόχους έχουν την πρόληψη δημιουργίας θρόμβου ή την αποφυγή επέκτασης και απόσπασης του. Το αίμα κυκλοφορεί στο μεγάλο αρδευτικό σύστημα του οργανισμού, το αγγειακό δίκτυο, με τη βοήθεια της καρδιάς που έχει ρόλο αντλίας. Ειδικές συνθήκες όπως στενώσεις ή σκληρύνσεις [...]